Ομαδικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Άγχους


Μέχρι πρόσφατα επικρατούσε η άποψη οτι το άγχος είναι κακό και επιβλαβές για την υγείας μας. Τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα αλλάζουν ριζικά την εικόνα γύρω απο το αγχός και δικαιώνουν τη Γνωσιακή Συμπεριφορική Προσέγγιση.  Στόχοι του παρόντος Ομαδικού προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:  α)Να δωθούν απαντήσεις γύρω απο το άγχος: τι είναι; γιατί δεν είναι κακό; ποια η εξελικτική αξία του άγχους; πότε μπορεί δημιουργεί δυσκολίες; πώς τα ερευνητικά δεδομένα επιβεβαιώνουν τη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία και τι μπορεί να που προσφέρει αυτή η παρέμβαση; β)Σύνδεση των σκέψεων με το συναίσθημα και τη συμπεριφορά Ανάλυση- τροποποίηση. γ) Απόκτηση δεξιοτήτων ή ενίσχυση υπαρχόντων για την αντιμετώπιση στρεσογόνων καταστάσεων ( π.χ. problem solving, υγειηνή ύπνου, τεχνικές χαλάρωσης και διεκδίκησης) δ) Κατανόηση προσωπικών ορίων, αξιών και προσωπική στοχοθέτηση πέραν της ομαδικής. ε) Αναγνώριση κοινών προβλημάτων που θα ενισχύσουν την συνοχή της ομάδας και δημιουργία υποστηρικτικού δικτύου για τα μέλη της ομάδας μετά το πέρας του ομαδικού προγράμματος. ζ) Μια αναμνηστική συνάντηση με όλα τα μέλης της ομάδας μετά απο συμφωνηθέν χρόνο.  Η διάρκεια του Ομαδικού προγράμματος είναι 12 2ωρες συναντήσεις με κόστος 20 ευρώ ανα συνάντηση. Μέγιστος αριθμός ατόμων 7. Δυνατότητα ευελιξίας για την μέρα διεξαγωγής του προγράμματος σε περίπτωση που δεν εξυπηρετεί μεγάλο μέρος των συμμετεχόντων.

Μέχρι πρόσφατα επικρατούσε η άποψη οτι το άγχος είναι κακό και επιβλαβές για την υγείας μας. Τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα αλλάζουν ριζικά την εικόνα γύρω απο το αγχός και δικαιώνουν τη Γνωσιακή Συμπεριφορική Προσέγγιση. Στόχοι του παρόντος Ομαδικού προγράμματος είναι οι ακόλουθοι: α)Να δοθούν απαντήσεις γύρω απο το άγχος: τι είναι; γιατί δεν είναι κακό; ποια η εξελικτική αξία του άγχους; πότε μπορεί δημιουργεί δυσκολίες; πώς τα ερευνητικά δεδομένα επιβεβαιώνουν τη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία και τι μπορεί να που προσφέρει αυτή η παρέμβαση; β)Σύνδεση των σκέψεων με το συναίσθημα και τη συμπεριφορά Ανάλυση- τροποποίηση. γ) Απόκτηση δεξιοτήτων ή ενίσχυση υπαρχόντων για την αντιμετώπιση στρεσογόνων καταστάσεων ( π.χ. problem solving, υγειηνή ύπνου, τεχνικές χαλάρωσης και διεκδίκησης) δ) Κατανόηση προσωπικών ορίων, αξιών και προσωπική στοχοθέτηση πέραν της ομαδικής. ε) Αναγνώριση κοινών προβλημάτων που θα ενισχύσουν την συνοχή της ομάδας και δημιουργία υποστηρικτικού δικτύου για τα μέλη της ομάδας μετά το πέρας του ομαδικού προγράμματος. ζ) Μια αναμνηστική συνάντηση με όλα τα μέλης της ομάδας μετά απο συμφωνηθέν χρόνο. Η διάρκεια του Ομαδικού προγράμματος είναι 12 2ωρες συναντήσεις με κόστος 20 ευρώ ανα συνάντηση. Μέγιστος αριθμός ατόμων 7. Δυνατότητα ευελιξίας για την μέρα διεξαγωγής του προγράμματος σε περίπτωση που δεν εξυπηρετεί μεγάλο μέρος των συμμετεχόντων.