Συναισθηματικές Ανάγκες

Όλα τα παιδιά ασχέτως ηλικίας  έχουν πολύ συγκεκριμένες συναισθηματικές ανάγκες

Έπαινος

Κάθε παιδί χρειάζεται συνεχή επιβράβευση και θετική ενίσχυση.

Δυσκολία

Κάθε παιδί δεν ευθύνεται για την όποια δυσκολία αντιμετωπίζει.

Τι λες όταν φωνάζεις;

Ο τρόπος που μιλάμε στα παιδιά γίνεται η εσωτερική τους φωνή.

Συμπεριφορά

Κάθε συμπεριφορά του παιδιού «καθρεφτίζει» τη συμπεριφορά του γονέα του.

Κακοποίηση

Η ψυχολογική παραμέληση (ανεπαρκής υποστήριξη, φροντίδα, έκφραση) έχει τεράστιο αντίκτυπο στη ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη ενός παιδιού.